I Nordahl Bruns gate 22 leiger vi ut hyblar/leiligheiter, kontorlokale og tre møtelokale/dansesalar.

Leige av hyblar/bustader

Blir administrert av Thon Eiendom.
Kontakt Torill Larsen, e-post: torill.larsen@thoneiendom.no

Leige av kontorlokale

Blir administrert av Thon Eiendom.
Kontakt Jøran Nenseth, e-post: joran.nenseth@thoneiendom.no

Leige av møtelokale/salar

Storsalen, Halli og Blåsalen blir leigd ut ved ledig kapasitet.
Vi leiger ikkje ut til privatpersonar eller private grupper.
Send e-post til bygdelagshuset@bls.no for spørsmål om leige.