Kursoversikt

Her er ei oversikt over kurs som blir arrangert av laga i BLS.

MANDAGER

TIRSDAGER

ONSDAGER

TORSDAGER

FREDAGER

LØRDAGER

SØNDAGER

Musikk-/songdans
Song-/stordans

Grunnkurs: Gammeldans og folkedans

Grunnkurs: Gammeldans og folkedans

Folkedans for barn 3-13år

Norsk Tango

Folkedanskveld

med kurs.

Bygdedans frå Numedal

Kurs: litt øvet:

Gammeldans og folkedans

Kurs: litt øvet:

Bygdedans, sangdans og turdans

Kurs/øvinger:

Gammeldans og folkedans

Stildans/ historisk dans  – litt øvet.

Danser fra Valdres

Toraderspilling tre nivåer, fra nybegynnere til viderekomne

Tele-springaree

Øving Halling-springar.

MANDAGER

Oslo Songdanslag:  Oslo Songdanslag er ein leikarring eller folkedanslag og eit ungdomslag i Oslo

Leiar: Vebjørn Bakken.  Tlf: 901 94 897   Epost: vebbak@online.no    hjemmeside:  www.oslosongdanslag.no

Musikk-/songdans 7. januar, 13. mai.   Song-/stordans    11. mars, 8. april.

Bygdedans frå Numeda:  Velkomen til gamle kjende og til den som vil prøve seg på ein ny dans.

Kontakt:  Nils Øyvind Bergset   mobil: 416 39 567    Epost: niloberg@online.no    hjemmeside:  www.numedalslaget.no

Kurs/øvinger starter 14. januar   kl 19.30, går i  annenhver uke (oddetall-uker)

Danser fra Valdres: Valdreslaget i Oslo er den viktigaste samlingsplassen for utflytta valdrisar, valdresvener og dansarar med interesse for valdresspringaren

Leiar Brit B Totland  tlf. 934 15 674      Epost:    brit.totland@gmail.com      hjemmeside:  www.valdreslagetioslo.no

Kurs/øvinger i valdresspringare: Starter 7. januar     kl 19.30, går i partall-uker

Helgekurs Valdresspringar 13-14. janaur 2019

TIRSDAGER

Sogn. og Fjordaneringen er ein leikarring i Oslo som har dansekveldar ein gong i veka. Dei fleste former for norsk folkedans står på programmet til leikarringen: Bygdedans, gammaldans, turdans og songdans.

Leiar:Ingjerd Torsby  913 16 368    epost: aa12@online.no      hjemmeside: www.sognogfjordaneringen.no

Kurs: Grunnkurs: Gammeldans og folkedans starter tirsdag 15. januar kl.18  (info:  90 57 204)

Kurs / øving for litt øvde starter 15. januar, hver tirsdag fra  kl 19

ONSDAGER

Symra er ein leikarring eller folkedanslag. Laget arbeider med alle typer norsk folkedans:
Gamaldans, turdans, songdans, bygdedans og stildans/balldans/historisk dans.

Symra har i de senere år vektlagt også folkemusikk ved at vi har fått fram en stor gruppe toraderspillere (Symradern) og en gammeldansgruppe (Att og fram).

Leiar: Erik Haugros    tlf 915 23 192/ 67906962  epost: erik.haugros@gmail.com   hjemmeside: symra.org

Grunnkurs:  Gammeldans og folkedans  starter onsdag 16. januar kl.18

Grunnkurs: Rørospols starter onsdag 27. februar kl 18.00.

Litt øvet:     Starter onsdag 16. januar,  kl. 19.30

Toraderspilling tre nivåer, fra nybegynnere til viderekomne (Symradern), starter  23. januar

Danser fra Hallingdal:  Laget har kveldar med  hallingspringar.

Leiar: Terje Grangård    tlf. 482 04 65   epost: grangard@online.no                hjemmeside: www.hallinglaget.net

Danseøvinger starter onsdag 16. januar kl. 19.00 og går annenhver onsdag i oddetall-uker

TORSDAGER

Barnelaget i Oslo driver leikarring for barn i alderen 3-13 år. Her kan barna lære både vanlige folkedanser og sangdanser til akkompagnement av levende spelemenn hver uke – som flere generasjoner før har gjort det i de samme salene! Vi har erfarne instruktører.

Kontakt: Michael Brenna  tlf. 977 49 798   epost: barnelagetibls@gmail.com  facebook.com/barnelaget   hjemmeside:   barnelaget.bls.no

Vi startet torsdag 10. januar  kl. 17.30  (Info: 977 49 798)

Hordaringen er eit danselag som dansar det meste som går under fellesnavnet norsk folkedans (gammaldans, tur- og rekkjedans, bygdedans og songdans). Kanskje ser vi deg snart, med eller utan erfaring, men med lyst til å kjenne dansegleda. Vel møtt!

Kontakt: Jan Hilding Eriksen tlf. 480 62 560    epost: hordaringen@yahoo.no     hjemmeside: hordaringen.no

Vi starter øvingene  torsdag 10. januar kl. 19.30, og vi har øvinger hver torsdag.

Danser fra Telemark: Telelaget i Oslo danser telespringaer annenhver torsdag i Nordahl Brunsgate 22.

Kontakt: Hans-Hinrich Thedens  tlf.  938 49 945     epost: hans@feleboga.com     hjemmeside: www.facebook.com/telelagetioslo/

Vi staret torsdag 10. januar kl 19.30, og vi danser annenhver torsdag fra 10. januar – 2. mai, unntatt 18. april.

FREDAGER

Norsk tango: Hordaringen har dansekvelder med instruksjon på fredagskvelder. Flinke instruktører og flott dansemiljø.  Vel møtt!

Kontakt:  Jan Hilding Eriksen tlf. 480 62 560    epost: hordaringen@yahoo.no   hjemmeside: hordaringen.no

Vi starter fredag 11. januar kl. 18.30 og kurs/dansekvelder går  11-18-25. januar og 1. februar

Symra har kvelder med Stildans/ historisk dans/ balldans:  Hallo! Kanskje prøve noe helt annerledes dans? Stildans eller historisk dans eller balldans? Mange lurer på hva dette er. Og de fleste blir hyggelig overrasket over hvor givende denne dansemåten er.

Leiar: Erik Haugros    tlf 915 23 192/ 67906962    epost: erik.haugros@gmail.com        hjemmeside: symra.org

Vi starter fredag  11. januar  kl 18.30 – 21.30 og danser annenhver fredag (partall-uker)

SØNDAGER

Hver søndag er det flott Folkedanskveld i Nordahl Brunsgate 22.

Først er det kurs i en dans og deretter dansekveld med noe instruksjon.

Kontakt: Gert-Fredrik Malt  tlf. 920 48 302   epost: folkedansnemnda@bls.no    hjemmeside:   www.bls.no

Folkedanskveldene starter søndag  6. januar med kurs fra kl 18.00 og dans fra kl 19.30.

Det er «levende musikk» med flinke gammeldansorkeser på disse kveldene.