Styret i BLS

Styret og nemnder står for den daglege drifta av fylkeslaget. I tillegg til styret har BLS ei Eigedomsnemnd og ei Folkedansnemnd.

Styret i BLS er:

Leiar: Jan Hilding Eriksen

Nestleiar: Bjørn Harald Flobekk

Styremedlem: Kato Johansen

Eigedomsnemnda har ansvar for drift av bygget.

Leiar: Kato Johansen

Medlemmer: Oddgeir Havn

Erik Skogen

Folkedansnemnda har ansvar for aktiviteter innen folkedans og folkemusikk. Nemnda har kontakt med laga som driver med dans gjennom Folkedansrådet.

Leiar: Gert-Fredrik Malt

Medlemmer: Jette Iversen

Svein Aasen

Gunnar Rogneflåten

Ingrid Løkken

Kontaktinfor til styret og nemnder:

Styret: Jan Hilding Eriksen tel. 480 62 560

Folkedans: Gert-Fredrik Malt tel. 920 48 302

Eigedom: Kato Johansen tel. 915 57 568

Ver velkomen til å kontakte oss i styret.
Helsing, for styret
Jan Hilding Eriksen

Kontakt oss: styret@bls.no