Styret i BLS

Styret og nemnder står for den daglege drifta av fylkeslaget. I tillegg til styret har BLS ei Eigedomsnemnd og ei Folkedansnemnd.

Kontakt styret på  styret@bls.no eller via evt. telefonar som står nedanfor.

Styret i BLS
Leiar Jan Hilding Eriksen
480 62 560
Hordalaget
Medlem Bjørn Harald Flobekk Oslo Songdanslag
Medlem Bjørn Aasheim Hallinglaget
Medlem Alix Cordray Hallinglaget
Medlem Anne-Lise Berggren
Vara 1 Guro Smedshaug Blåne
Vara 2 Omar Tveite Sørlandslaget
Vara 3 Karstein Martinussen Oslo Songdanslag
Vara 4 Theresa Fett Hallinglaget
Personlig vara for EA Erik Skogen Symra

Eigedomsnemnda har ansvar for drift av bygget.

Eigedomsnemnda
Leiar Anne-Lise Berggren
Nestleiar Erik Skogen Symra
Medlem Kato Johansen Numedalslaget

Folkedansnemnda har ansvar for aktivitetar innan folkedans og folkemusikk. Nemnda har kontakt med laga som driv med dans gjennom Folkedansrådet.

Folkedansnemda
Leiar Gert Fredrik Malt
920 48 302
Telelaget
Medlem Svein Aasen Numedalslaget
Medlem Aase Bjorli Symra
Medlem Gunnar N. Rogneflåten BUL
Medlem Ingrid Løkken Hallinglaget

Jubileumsnemnda planlegg feiring av 100-års jubileum for BLS i 2023. Dei sit i perioden 2020-2023.

Jubileumsnemd 2023
Vebjørn Bakken Symra, Oslo Songdanslag
Medlem Sigrid Live Horn Telelaget
Medlem Anne Grete Granseth Symra
Medlem Esben Omre Symra
Medlem Omar Tveite Sørlandslaget
Medlem Johs. Kollveit Oslo Songdanslag
Medlem Olav Kårevik BUL

Kontakt oss: styret@bls.no