BLS Personvernererklæring

,
PERSONVERNERKLÆRING for Bygdelagssamskipnaden i Oslo Oppdatert 16.9. 2018 Bygdelagssamskipnaden (BLS) er fylkeslag for Oslo og Akershus i Noregs Ungdomslag (NU). Denne personvernerklæringa seier korleis BLS behandlar personopplysningar. Erklæringa…

Styret i BLS 2018-2019

, , ,
Jan Hilding er leiar i styret, og han er også leiar i Hordaringen. Han er med i Hordalaget. Kontaktinfo: mobil: 48062560 epost: jan.hilding@yahoo.no Guro Gjernstadberget er nestleiar i styret og ho er styret sin kontaktperson for Folkedansnemnda…

Styrereferat 2017

,
01-17 BLS Styremøte 170112 02-17 BLS Styremøte 170216 03-17 BLS Styremøte 170307 04-17 BLS Styremøte 170425 05-17 BLS Styremøte 170523

Årsmøte 2017

, ,
BLS vil ha årsmøte 27. mars 2017 kl. 18. Varsel om årsmøtedato 2017 Meir informasjon og sakliste kjem seinare. Sakspapir: Årsmøte 2017 Innkalling og sakliste BLS Årsmøte 2017 saksdokument Sak 8 Framlegg til vedtektsendring Referat: Årsmøtereferat…