Engasjer deg i BLS!

Kjenner du nokon som til dømes: Likar å arbeide i ein frivilleg organisasjon? Kan vera med og forma framtida til bygdelaga i Oslo? Er interessert i lokalkultur og tradisjonar? Har god organisasjonserfaring? Har kunnskap om bygningar og…