Det blir en herlig kveld i Nordahl Bruns gate 22 den 21. januar. Vi begynner søndagsdansen med et minikurs i Bingsjöpolska mellom 18:00 og 19:30 i Halli. Deretter? Storsalen og masse dans til Eiker Spellemannslags lystige toner helt frem til 22:45. KOM!

 

Vil du kanskje vite litt mer om Eiker Spellmannslag? Les videre!

Eiker spellemannslag har spilt for BLS i flere år, så de liker oss! De sier at de fra scena ser ivrige og gode dansere på gulvet, og at de kjenner oss igjen. De håper at vi også kjenner dem igjen, men nå skal dere få litt mer informasjon om Eiker Spellemannslag:

Da Eiker Spellemannslag ble stiftet i 1971, ble det i formålsparagrafen slått fast at de skal legge hovedvekten på tradisjonell musikk fra sitt eget område. Det vil si fra kommunene Øvre og Nedre Eiker (mellom Drammen og Kongsberg). For omlag seks år siden startet de en bevisst og grundig leting etter melodier. De fant noen helt fra tidlig på 1800-tallet, men de fleste stammer fra første halvdel av 1900-tallet. Til sammen har Eiker Spellemannslag registrert nærmere 30 komponister med en samlet ”produksjon” på flere hundre slåtter. For sitt arbeid med å revitalisere tradisjonsmusikk ble Eiker Spellemannslag i 2013 tildelt FolkOrgs pris ”Årets lokallag”. De fikk dessuten Øvre Eiker kommunes kulturpris for 2015.

I Eikers nærliggende dalfører Numedal og Sigdal har man en tradisjon for bygdedans og hardingfele. Det har de ikke på Eiker. Eiker har nok fått impulser fra ulike tradisjoner i Drammen og på Kongsberg. Dermed skiller deres stil seg litt fra storbygdsmusikken fra for eksempel Mjøsbygdene. Men ”Eikermusikken” får gode skussmål der hvor Eiker Spellemannslag slipper til.

Eiker spellemannslag har for tiden ti-tolv aktive felespillere, fire trekkspillere, en på gitar/kontrabass, en på sitar/kontrabass og en på tussefløyte. Bare ett av medlemmene har vært med siden starten i 1971, men rekrutteringen har så langt kompensert for frafallet.

Eiker Spellemannslag er en gjeng tøffinger, for de tør å fortelle oss følgende episode: Etter at de hadde spilt noen år, forsøkte de å få prøve seg i folkemusikkhalvtimen. De ble vurdert av sjefen, Rolf Myklebust, som felte følgende dom: ”Spelet er noko tamt og livlaust”. Den dommen har de ofte tenkt på, men de har konkludert med at det ikke er nok å tenke på det å spille med mer liv – en må også gjøre det! De føler at de under sin nåværende leder, Bente Storbakken, har klart å forbedre seg vesentlig!

Et av Eiker Spellemannslags mest dominerende medlemmer gjennom tidene var Åsmund Kristoffersen (1905-1990). Han var en stor musiker, og han skaffet seg tittelen ”Norgesmester i trekkspill” før krigen. Åsmund komponerte en rekke runddansmelodier. Etter krigen spilte han mye for leikarringer, og dermed ble han fristet til å lage en firetur og en åttetur. De bruker alltid hans versjoner av disse dansene. Når Eiker Spellemannslag starter å spille fireturen her i BLS, har det vært tendenser til uro og forvirring. Folk regner med «den vanlige” fireturen! Nå har imidlertid leiklederne blitt klar over fallgruven, og pleier derfor å informere om at Eiker spellemannslag har en spesiell firetur. Den er for øvrig tilegnet Leikarringen Noreg i Drammen.

Vi vil overbringe følgende budskap fra Eiker Spellemannslag: «Vi håper dere vil få noen fine timer på dansegulvet til toner fra Eiker spellemannslag!» Etter alle disse vennlige ordene (husk at de også mener at vi er ivrige og gode dansere!), så MÅ du komme på søndag. Dette blir topp!