Folkedansnemda

Folkedansnemda er ansvarlig for …..

Leiar: Gert Fredrik Malt, Telelaget

Medlemmer:

Svein Aasen, Numedalslaget

Jette Iversen, Hallinglaget

Theresa Fett, Hallinglaget

Ingrid Løken