Bygdelagssamskipnaden (BLS) er fylkeslag for lokallaga i Noregs Ungdomslag i Oslo og Akershus.

 

Her er liste med kontaktpersonar i medlemslaga våre BLS Kontaktliste

 

Barnelaget i Oslo

Øver i Nordahl Bruns gate 22 kvar torsdag

Bondeungdomslaget i Oslo (BUL)

Særlag:
Idrottslaget i BUL – Har treningar på Bislett Stadion, Majorstua Skole m.fl.
Leikarringen i BUL – Øver kvar tirsdag i Rosenkrantz´ 8 gate.
Songlaget i BUL – Øver kvar torsdag i Rosenkrantz´gate 8
Teaterlaget i BUL – Øver kvar måndag i Rosenkrantz´gate 8

Bygdelagskoret Blåne

Øving kvar måndag i Nordahl Bruns gate 22

Leikarringen Frøy

Øver i Samfunnet på Ås

Leikarringen Symra

Øver kvar onsdag i Nordahl Bruns gate 22

Hallinglaget i Oslo

Øver annankvar onsdag i Nordahl Bruns gate 22

Hardinglaget i Oslo

Hordalaget

Særlag:
Hordaringen – Øver kvar torsdag i Nordahl Bruns gate 22

Håløyglaget i Oslo

Særlag:
Teatergruppa Te-Nord

Nesodden Danselag

Øver på Nesodden

Numedalslaget i Oslo

Øver kvar måndag i Nordahl Bruns gate 22

Oslo Songdanslag

Øver ein gong pr månad i Nordahl Bruns gate 22

Sogn og Fjordanelaget i Oslo

Særlag:
Sogn og Fjordaneringen – Øver kvar tirsdag i Nordahl Bruns gate 22

Telelaget i Oslo

Øver kvar torsdag i Nordahl Bruns gate 22

Valdreslaget i Oslo

Øver anna kvar måndag i Nordahl Bruns gate 22