Te-Nord er teatergruppa i Håløyglaget.

Te-Nord er en teatergruppe som er åpen for alle interesserte, har du lyst til å være med i teatergruppa vår, ta kontakt med hanne@tosterud.net

I august/september pleier vi i fellesskap å bestemme oss for hvilket stykke vi skal sette opp, på vårparten spiller vi 2-4 forestillinger før vi tar sommerferie.

For å være med i Te-Nord kostar det kr 300,- pr halvår i tillegg kommer medlemspengane i Håløyglaget.

Les om Te-nor på nettsida