Søndagsdans haust 2020

Nesten kvar søndag blir det arrangert kurs og dans i Nordahl Bruns gate 22.
Det er minikurs frå kl. 18.00 og så open dans frå kl. 19.30.

Alle kan møte, og du treng ikkje dansepartnar.

Vi veit at mange saknar søndagsdansen etter det lange opphaldet no i vår. Vi har derfor i utgangspunktet førebudd eit program med spelegrupper og arrangørlag som vanleg for hausten. Men vi vil samtidig ta hensyn til koronasituasjonen, og følgje myndigheitene sine reglar og råd. Vi har alt nokre tankar om kva vi konkret kan gjere for å få alle med i dansefelleskapet, og vi vil prøve ut forskjellig etter kvart.

Den 6. september vil vi begynne med fellesmøte kl. 19 for å fortelje om planane våre og for å utveksle idear om kva vi kan gjere.
Vi håpar alle dansarar blir med!

Dato Teknisk arrangør / Gruppe/spelemannslag Minikurs
September ’20
06. Folkedansnemda / Eiker spelemannslag Møte fra kl 19 (ikkje minikurs)
13. Hordaringen / Østerdølene Rørospols
20. BUL / Bærum spelemannslag Songdansboka
27. Sogn- og Fjordaneringen / Golaget Polska
Oktober ’20
04. Hallinglaget / Elise Tegnér med venner Hallingspringar
11. Numedalslaget / ??? Folkeswing
18. Hordaringen / Fanteladdene Finnskogspols
25. Symra / Att og fram og Symrader’n Sunnmørsspringar
November ’20
01. Sogn- og Fjordaneringen / ??? Polska
08. Oslo Songdanslag / Samdanslaget Rørospols
12. Valdreslaget / Steinsgårdskroken Telespringar / gangar
22. Symra / Oslo stildansduo Stildans
29. Sogn- og Fjordanringen / Østerdølene Polska
Desember ’20
06. Hordaringen / ???? Springleik
13. Folkedansnemnda / Farande Fant Juleavslutning