Symra held seminar om norsk folkedans fredag og laurdag 9. og 10. oktober .

Laurdag kveld: Leikfest.

Symra er 55 år.

Fredag 9. oktober: Lunsj Kl.12:00 Seminar frå kl. 13:15
Vebjørn Bakken: Utviklinga i norsk folkedans med vekt på tida frå 1920. Audun Grüner-Hegge: Tankar kring rekruttering til norsk folkedans i dag
Etterpå vert det paneldebatt og kurs i dansar som er relatert til seminaret Middag og uformell dans. Kl. 19:00

Laurdag 10. oktober Seminar frå Kl. 10:00
Marianne Dahl: Kva er folkedans? Halde på tradisjoner, eller opne for nye dansar/sjangre.
Etter innleiinga vert det paneldebatt og kurs i dansar som er relatert til seminaret
Middag og leikfest (Kaffepause med kaker) Kl. 18:00 – 24:00

Sundag 11. oktober Frukost og heimreise

Pris frå fredag med lunsj til sundag frokost er 2850,- per person i dobbeltrom og 3450,- for enkeltrom. Berre leikfest m/middag og frukost sundag kostar 1230,- per person i dobbeltrom og 1430,- for enkeltrom.

Meld deg på innan 20. august. Tlf.: 924 41 962 eller 474 03 818 eller E-post: eystein.grimstad@vikenfiber.no eller inger@varhaugvik.no
Betal innan 5. september til konto nr. 0536 42 59354