Søndagsdans vår 2020

SØNDAGSDANS AVLYST 15.03, 22.03. 29.03

Nesten kvar søndag blir det arrangert kurs og dans i Nordahl Bruns gate 22. Det er minikurs frå kl. 18.00 og så open dans frå kl. 19.30.

Alle kan møte, og du treng ikkje dansepartnar.

Sjå program vår 2020 her.