Komande grunnkurs vår 2020

Rørospols AVLYST

Onsdager kl 18:00-19:30, 4 ganger fra 11. mars i Symra. Sjå her.

Norsk folketango AVLYST

Fredager 6-13-20 mars, arr Hordaringen. Sjå her.