Folkedanskurs seks ondager. Første gang onsdag 7. okt 2015 kl 18.00 – 19.25 i

Storsalen, Nordahl Brunsgt. 22, Oslo.

Instruktør: Dag Evensen

Variert musikk: Fele, torader, trekkspill, CD

Pris: kr. 200

Studenter og skoleelever: Halv pris

Medlemmer: Gratis

Påmelding/ info Erik Haugros 91523192 erik.haugros@gmail.com