Her er oversikt over faste aktivitetar i BLS.

Nordahl Bruns gate 22 – Storsalen, Halli og Blåsalen
Rosenkrantz» gate 8 – Teatersalen, Lagsrommet

Møt opp om du har lyst å vere med på ei øving

Måndag

Dans:
Valdreslaget i Blåsalen
Oslo Songdanslag i Halli
Numedalslaget i Blåsalen

Kor:
Bygdelagskoret Blåne øver i Storsalen

Teater:
Teaterlaget i BUL øver i Teatersalen

Tirsdag

Dans:
Valdreslaget (2. kvar) i Blåsalen
Sogn og Fjordaneringen i Halli
Leikarringen i BUL i Teatersalen

Barn:
BULder (halling) i Teatersalen/Lagsrommet

Onsdag

Dans:
Hallinglaget (2. kvar) i Blåsalen
Symra i Storsalen

Torsdag

Dans:
Hordaringen i Halli
Telelaget i Blåsalen

Barn:
Barnelaget i BLS i Blåsalen

Kor:
Songlaget i BUL i Teatersalen

Fredag

Ingen faste aktivitetar

Laurdag

Ingen faste aktivitetar

Søndag

Folkedans frå kl. 18-22.45. Storsalen og Halli. Kurs og dans for alle