Dette er BLS

Medlemslag

Vi i BLS driv med teater, kor, folkedans og idrett for barn og vaksne.

Aktivitetane blir drivne i medlemslaga våre, og Bygdelagssamskipnaden (BLS) er eit felles fylkeslag for ungdomslag, bygdelag og leikarringar i Oslo og Akershus. Fylkeslaget er tilslutta Noregs Ungdomslag (NU). Fylkeslaget har 18 medlemslag, med omlag 1200 medlemer. Vi vil gjerne ha nye medlemer og har mange kurs både haust og vår.

Mange av laga eig òg eigne hytter i Oslomarka.

Kvar søndag samlar vi mellom 40 – 70 danseglade til Folkedanskveld med flott musikk ved forskjellige spelegrupper/lag i Nordahl Bruns gate 22. Rusfritt miljø med dans og sal av vafler og kaffe/brus.

BYGDELAGSHUSET
BLS eig Bygdelagshuset i Nordahl Bruns gate 22. Huset har tre salar, møterom, kontorlokale og hyblar til utgleige. Mange av lokallaga har sine faste øvingar her.

UNGDOMSLAG OG BYGDELAG
Grunnstammen av lokallaga i BLS er ungdomslaga (t.d. Bondeungdomslaget i Oslo, BUL) og bygdelaga (t.d. Valdreslaget, Hallinglaget, Håløyglaget m.v.). Dei fleste laga vart skipa rundt 1900 av ungdomar som flytta til Oslo og ønskja å samle likesinna frå heimtraktene sine. Laga har opp gjennom åra letta overganget til eit nytt miljø for mange medlemmar, samstundes som dei har vore ein kanal for å halde kontakt med heimstaden. Ungdoms og bygdelaga er, og har vore, ein arena for kontakt på tvers av generasjonar, yrker og livssituasjonar.

Barnelaget i Oslo

Øver i Nordahl Bruns gate 22 kvar torsdag

Bondeungdomslaget i Oslo (BUL)

Særlag:
Idrottslaget i BUL – Har treningar på Bislett Stadion, Majorstua Skole m.fl.
Leikarringen i BUL – Øver kvar tirsdag i Rosenkrantz´ 8 gate.
Songlaget i BUL – Øver kvar torsdag i Rosenkrantz´gate 8
Teaterlaget i BUL – Øver kvar måndag i Rosenkrantz´gate 8

Bygdelagskoret Blåne

Øving kvar måndag i Nordahl Bruns gate 22

Leikarringen Frøy

Øver kvar onsdag i Samfunnet på Ås

Leikarringen Symra

Øver kvar onsdag i Nordahl Bruns gate 22

Hallinglaget i Oslo

Øver annankvar onsdag i Nordahl Bruns gate 22

Hardinglaget i Oslo

Hordalaget

Særlag:
Hordaringen – Øver kvar torsdag i Nordahl Bruns gate 22

Håløyglaget i Oslo

Særlag:
Teatergruppa Te-Nord

Nesodden Danselag

Øver på Nesodden

Numedalslaget i Oslo

Øver kvar måndag i Nordahl Bruns gate 22

Oslo Songdanslag

Øver ein gong pr månad i Nordahl Bruns gate 22

Sogn og Fjordanelaget i Oslo

Særlag:
Sogn og Fjordaneringen – Øver kvar tirsdag i Nordahl Bruns gate 22

Telelaget i Oslo

Øver kvar torsdag i Nordahl Bruns gate 22

Valdreslaget i Oslo

Øver anna kvar måndag i Nordahl Bruns gate 22