Kjenner du nokon som til dømes:
Likar å arbeide i ein frivilleg organisasjon?
Kan vera med og forma framtida til bygdelaga i Oslo?
Er interessert i lokalkultur og tradisjonar?
Har god organisasjonserfaring?
Har kunnskap om bygningar og drift av eigedom?

 

Vi treng slike folk til tillitsverv i Bygdelagssamskipnaden!
TIPS OSS i valnemnda, så tek vi kontakt med vedkomande.

 

Kva er Bygdelagssamskipnaden?

  • Interesseorganisasjon for bygdelaga i Oslo
  • Eigar av Bygdelagshuset, Nordahl Bruns gate 22, Oslo
  • Fylkeslag i Noregs Ungdomslag for Oslo og omland.
  • Tek vare på lokalkultur frå heile landet.

 

Send tips til valnemnda i Bygdelagssamskipnaden (BLS):

Terje Grangård grangard@online.no 482 04 652
Bjarte Totland bjarte.totland@gmail.com 991 69 602
Svein Aasen svein.aasen@multiconsult.no 482 99 981
Randi Solheim randi.solheim@outlook.com 900 47 404
Hilmar Nummedal hilmarnum@outlook.com 920 67 263